Soria Moria 2012
 

Print PDF
 
08.30

Registrering

09.00

Åpning av konferansen v/Tor Inge Vasshus, Konferansesjef

09.10

The new leaders: Strategy Execution Heroes

Jeroen De Flander  – Strategy Execution expert, professional speaker and author of Strategy Execution Heroes For many leaders, creating a strategy is the easy part, turning a PowerPoint presentation into practice is the bigger challenge. Jeroen explains why solid Strategy Execution is so hard to achieve. He also shows you how successful leaders get things done and what you can do to become an outstanding leader. This session is based on his Amazon bestseller Strategy Execution Heroes

 • Why true leadership demands great execution skills
 • The 8 - a simple framework to execute flawlessly
 • Insights and tips to become a Strategy Execution hero

10.10

Kaffe

10.30

Prestasjoner og etikk 
Henrik Syse
 – Seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO)
Ofte kan en komme i etiske dilemmaer når en arbeider med prestasjonsledelse.

Fra et overordnet virksomhetsståsted kommer vi i situasjoner hvor etikk spiller inn:

 • Hva er gode prestasjoner?
 • Hvilke mål skal vi sette oss?
 • Hvordan skal vi utarbeide bonusmodeller?
 • Hvordan skal vi kommunisere ut resultater til omverdenen?

Fra et arbeidstakerståsted kommer vi ofte i situasjoner hvor etikken blir utfordret:

 • Hva tjener min virksomhet versus hva tjener meg?
 • Hva er gode prestasjoner for en arbeidstaker?
 • Hvor går grensene for hva som er uetisk fra et arbeidstakerståsted?

Henrik Syse vil gi sine tanker om hva som er etisk prestasjonsledelse.

11.30

Lunsj

 

Stream 1
Ledelse & styring

Stream 2
Stat og offentlig

Stream 3
Privat

12.30

Fra strategi til handling
Bjarne Rugelsjøen 
– Direktør PWC

Mange organisasjoner benytter i dag en kombinasjon av ulike ledelsesfilosofier og tilnærminger for å styre bedriften på en god måte. Allikevel lykkes få med effektiv og vellykket gjennomføring av selskapets forretningsstrategi. Foredraget tar for seg hvordan man sikrer at organisasjonen trekker i samme retning og effektivt gjennomfører selskapets forretningsstrategi, og går med det inn på strategisk destinasjon, måloperasjonalisering, alignment, ledelse og styring. Foredraget vil ha hovedvekt på privat sektor, men vil også være direkte relevant for ansatte som arbeider med mål- og resultatstyring i offentlig sektor.

Navigering i styringsjungelen gjennom etablering av en helhetlig styringsmodell
Anita Kronlund  –
 Administrasjonsdirektør i DSB

DSB tar i bruk nytt styringsverktøy i første kvartal 2012. Hør deres erfaringer fra innføringen av et helhetlig styringsverktøy, hvor formålet er å kombinere oppfølgingen av mål, planer og budsjett.

 

 

Mira Gvozdenovic, Senior Business Controller Coloplast

By implementing Beyond Budgeting principles we have radically simplified the planning methods, increased the grade of transparency and made our Performance Management Model more adaptive and action oriented. We have become more agile and by combining the following elements we strengthen the holistic approach:

 • High ambitions
 • Quarterly rolling forecast
 • Dynamic resource allocation
 • New reward model
 • Forward looking performance follow-up, based on trends, run rates and league tables

13.10

Integrating Balanced Scorecard and Risk Management Processes Colm O’Duibhir – Senior Strategy and Regulatory Analyst Bord Gáis

 • Introduction to Bord Gáis
 • Overview of Risk Management Process in Bord Gáis
 • Integration of Balanced Scorecard and Risk Management
  • Reports and Templates
  • Reporting Lines
  • Discussion Fora

Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg
Jan Ove Akerjorde 

Avdelingsdirektør Strategiansvarlig i Skatteetaten

Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansiere fellesskapet. De har valgt ut fem hovedstrategiske områder for å nå sine overordnede målsettinger.

 • Åpenhet
 • I forkant
 • Brukervennlig offentlig sektor
 • Kvalitetskultur
 • Kompetansemiljø
Gjennom systematisk arbeid med ledelse, kompetanse og teknologi settes disse strategiene ut i praksis. Skatteetaten vil dele hvordan de går fra strategi til handling.

Strategi og Lean som hånd i hanske
Christine Wathne Seloter
 – Konsernbanksjef Sparebank 1 SR-Bank

Hvordan gå fra strategi til synlige resultater er en utfordring mange organisasjoner kjenner seg igjen i. Sparebank 1 SR-Bank bruker aktivt strategisk styring og kombinerer dette med Lean Six Sigma metoder for å oppnå konkrete, målbare resultater i sitt prosessforbedringsarbeid. Dette gjør det lettere å

 • Skape felles prioriteringer i konsernet rundt hvilke områder som bør forbedres
 • Skape eierskap og ansvar for implementering av endringer og forbedringer slik at effekter realiseres
 • Kommunisere og engasjere medarbeidere i organisasjonens strategi

13.50

Kaffe

13.50

Performance Management
Marian Ciuca –
HR Manager
Prutul SA

Prutul SA is the most dynamic vegetable oil manufacturer & agri-business company in Romania. With nearly 500 employees and a turnover of over 80m Euro, Prutul SA decided at the end of 2011 to implement Balanced Scorecard and the Corporater EPM Suite for Strategic & Operational Performance Management throughout their entire organization. The presentation summarizes the Prutul SA experience during the course of their implementation project.

Fra Balansert målstyring i retning virksomhetsstyring Margrethe Mæhle – Rådgiver Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune flatet ut sin organisasjon i 2003, med utstrakt delegert myndighet. ”Balansert målstyring” ble tidlig tatt i bruk som styrings- og ledelsesmodell. Corporater EPM kom noen år senere som forvaltningsverktøy. Nye muligheter åpnet seg, som oppfølging av tiltak, effektivisering i saksproduksjon, økt informasjonstilgang, m.v.
Porsgrunn kommune er fortsatt underveis!

Hvilket nøkkeltall skal jeg velge?
Tor Inge Vasshus–

Daglig leder Corporater AS

 Å velge riktige nøkkeltall er avgjørende for en bedrifts suksess. Foredraget gir deg en metode for hvordan du kan komme frem til de riktige nøkkeltallene å skal styre etter, og kobler dette opp mot den strategien som skal implementeres.

15.15

Boost your strategic thinking skills: a new development approach to executing strategy
Jeroen De Flander 

In this session, you learn how to create a state-of-the-art development program for your leaders. Jeroen will show examples from leaders in the field like Credit Suisse, Ahlstrom and GDF Suez.

16.00 Avslutning

Tilbake til toppen

 
 
Corporater
 
logos
 
logos