Christian Rangen

Co-Founder of Engage // Innovate, Strategy Tools, X2 Innovation Center, X2 Inc @ Engage // Innovate

Christian Rangen er foredragsholder, workshop fasilitator, strategi- og innovasjonskonsulent, forfatter, entreprenør og høyskolelektor. Han holder foredrag og gir konsulenttjenester til selskaper over hele verden innen strategi, innovasjon, forretningsutvikling, ledelse og endring. Han hjelper selskaper med omstilling og bedriftsintern innovasjon. Han har jobbet med selskaper som Statoil, Lego, Aibel, Halliburton, Cisco, PWC, Aker Solutions, Swarowsky, Rabobank, 3M and Siemens.