Corporater Business Management Platform 5

I Corporater jobber vi konstant med utvikling for å gi våre kunder en rikere, mer integrert, fleksibel og enda sterkere plattform for å modellere forretningsmessige behov. Dette foredraget vil vise hvordan du i framtiden kan øke applikasjonens forretningsmessig verdi enda mer gjennom BMP versjon 5.0.