Fra to til et direktorat. Nytt verktøy for planlegging og rapportering

I 2014 ble Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet slått sammen. Behovet for nye verktøy var da stort.  Dermed var det mulig å velge helt nye løsninger på nye utfordringer.